Hizmetlerimiz

Çalıştığımız Alanlar

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku, suçların ve cezaların belirlenmesiyle ilgilenir, adil bir yargılama sürecini sağlar.

Aile Hukuku

Aile Hukuku, evlilik, boşanma, velayet gibi aile ilişkilerini düzenler.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, iş ilişkileriyle ilgili hak ve sorumlulukları düzenler ve çalışanların sosyal güvenlik haklarını korur.

Boşanma Davaları

Boşanma davaları, evlilik birliğinin sona ermesiyle ilgili hukuki süreçleri kapsar ve tarafların haklarını korumak için adil bir çözüm sağlar.

İdare Hukuku

İdare Hukuku, devletin yönetim organlarının faaliyetlerini düzenler ve vatandaşların haklarını korur.

Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku, dijital teknolojilerle ilgili hukuki düzenlemeleri içerir ve dijital ortamda ortaya çıkan hukuki sorunları ele alır.

Arabuluculuk

Arabuluculuk, ihtilafların çözümünde taraflar arasında tarafsız bir aracı olarak görev yapar, hızlı ve maliyet-etkin bir çözüm sağlar.

Ticaret Hukuku ve Şirketler

Ticaret Hukuku ve Şirketler, ticari faaliyetleri düzenler ve şirketlerin kuruluşu ile ilgili yasal düzenlemeleri içerir.

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Bireylerin kişisel verilerinin toplanması, işlenmesi ve kullanılmasını düzenler. Mahremiyetin korunmasını ve veri güvenliğini sağlar.

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku, alacaklı ve borçlu arasındaki ilişkileri düzenler, alacaklıların haklarını korur ve borçluların mali durumunu düzenler.

Medeni Hukuk ve Miras Hukuku

Medeni Hukuk ve Miras Hukuku, kişiler arasındaki ilişkileri düzenler ve mirasın devri ve paylaşımı gibi konularda yasal çerçeve sunar.

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku, vergi ile ilgili yasal düzenlemeleri kapsar ve vergi mükelleflerinin haklarını ve yükümlülüklerini belirler.

Çevre Davaları

Çevre kirliliği ve doğal kaynakların korunmasıyla ilgili yasal sorunları ele alır ve çevrenin korunması için hukuki çözümler sunar.

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Gayrimenkul edinimi, mülkiyeti, inşaat sözleşmeleri ve gayrimenkul ile ilgili uyuşmazlıkları düzenleyen hukuk dalıdır.

Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku, sigorta sözleşmeleri ve sigorta şirketleriyle ilgili yasal düzenlemeleri içerir.

Bankacılık ve Finans Hukuku

Bankacılık işlemleri, finansal kurumlar ve yatırım faaliyetleri ile ilgili yasal düzenlemeleri kapsar, finansal piyasaların işleyişini düzenler.

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku, patentlerden ticari markalara kadar fikri mülkiyet haklarını düzenler.

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku, tüketicilerin haklarını korur ve tüketici ile işletme arasındaki ilişkileri düzenler.

Sağlık Hukuku

Sağlık hizmetleri ve hasta haklarını düzenleyerek sağlık sektöründe adil ve etik bir ortamın oluşturulmasını sağlar.

Spor Hukuku

Spor Hukuku, sporcuların haklarını ve spor organizasyonlarının yönetimini düzenler.

Ticari ve Ticari Olmayan Sözleşmeler

İşletmeler arasındaki ticari ilişkileri ve bireyler arasındaki sözleşmeleri kapsar, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini belirler.