Av. Ceren Koçak
Özgeçmiş

1990 doğumlu Ceren Koçak lisans öncesi eğitimini Bursa’da tamamlamış olup lisans eğitimini Isparta Suleyman Demirel Üniversitesi’nde görmüştür. Başkent İletişim Akademisi’nde diksiyon ve etkili iletişim eğitimi almış olup aktif olarak Eskişehir’de Avukatlik ve Arabuluculuk yapmaktadır. Kurumlarda gönüllü çalışmalara katılıp sosyal sorumluluk projeleri ve STK’ları desteklemektedir.

Dava Süreci

Danışan

Başarı

HAKKIMIZDA

Hizmetlerimiz

Çalıştığımız Alanlar

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku, suçların ve cezaların belirlenmesiyle ilgilenir, adil bir yargılama sürecini sağlar.

Aile Hukuku

Aile Hukuku, evlilik, boşanma, velayet gibi aile ilişkilerini düzenler.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, iş ilişkileriyle ilgili hak ve sorumlulukları düzenler ve çalışanların sosyal güvenlik haklarını korur.

Boşanma Davaları

Boşanma davaları, evlilik birliğinin sona ermesiyle ilgili hukuki süreçleri kapsar ve tarafların haklarını korumak için adil bir çözüm sağlar.

İdare Hukuku

İdare Hukuku, devletin yönetim organlarının faaliyetlerini düzenler ve vatandaşların haklarını korur.

Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku, dijital teknolojilerle ilgili hukuki düzenlemeleri içerir ve dijital ortamda ortaya çıkan hukuki sorunları ele alır.
What We Are Expart At

Our Best Attorneys

No posts found
We Are Awards

Our Best Awards

Testimonials